Landstigningen i Normandie, Frankrike.

Operationen; kallad Operation Overlord, utförd på Dagen D, Var Västmakternas största slag mot tredje riket, likväl som slaget vid Stalingrad var Ryssarnas stora slag mot Tyskland.
Det hela började med att länderna i väst, var tvungna att välja hur de skulle gå tillväga vidare, efter år av att inte komma in i fastlandet i Europa.
De allierade ville helst landsätta sina trupper på en position som omöjliggjorde att de tyska bomb- och attack-flygplanen inte kunde nå trupperna under de mest kritiska delarna av etableringen av trupper i Frankrike, själva landstigningen. Sedan för övrigt Fanns en till möjlig landsättningsplats, med bättre läge mot Tyskland, Vid staden Calais. Men eftersom denna plats var mer rimlig, valde man att utföra operation overlord vid Normandie. men inte nog med det, man inledde samtidigt Operation Fortitude, vilket innebar att man vilseledde de tyska styrkorna till Calais, genom tät radiotrafik om just detta, kontra spioner användes för att sprida denna information, och med alla falsk info lyckades man övertyga tyskarna om att operationen skulle ske vid Calais, vilket gjorde att de skar ner på styrkorna i övriga Frankrike.

Operationen i sig utspelade sig på följande sätt:
den 6 Juni 1944, klockan 00:10 anföll flygplan broar runtom Normandie, för att sedan på morgonen följas upp av trupperna vid stränderna. Tyskarna kommunikation var seriöst skadat, tack vare en fransk motståndsgrupp vid namn Le Maquis, så tyskarnas trupper fick klara sig mest på invärtes kommunikation. landstigningen i sig är den händelse som blivit uppmärksammad mest, men det var långt ifrån det hela händelseförloppet.
Under den kommande tiden utsattes de allierades trupper för pansarattacker, flyganfall och truppstyrkor, när de försökte omringa brohuvuden och den mindre staden Caen. Efter att Operation Overlord lyckats kunde de allierades trupper avancera in mot de tyska territoriet och göra det hela till ett fullskaligt tvåfronts-krig, vilket utgjorde en relativt stor del av anledningen till Tyskland, och tredje rikets, förlust.

Betydelsen för händelserna kring Normandie kan, och har, diskuterats. Eftersom en stor del av Tysklands trupper redan gått förlorade i slaget om Stalingrad, påstås det att Normandie inte haft någon större betydelse. jag tror att slaget i sig inte är en avgörande händelse, men att den förändrade mentaliteten hos ode de allierade och hos nazisterna. De allierade kände nu smaken av ändrad stridslycka och kunde då ta nya tag, och tyskarna fick en förlust på en front till, vilket betydde att de inte hade någonstans att fly, och att de nu var instängda medans motståndet kom närmare och närmare.

Totalt landsattes 156 000 man av de allierade, och till deras motstånd stod 380 000 tyska fotsoldater. förklaringen till att operationen blev så lyckad, var att man bestämde att flygbomba stränderna och byarna i närheten innan för att ``mjuka upp´´ det tyska försvaret. Antalet män som gick förlorade under landstigningen uppgår till 11 000 allierade och ca 9 000 tyskar.


Här börjar man tydligt se det som hände i slutet av andra världskriget. Tysklands soldater tar slut och tysklands tillgång till plan/stridsvagnar minskar jämfört med de allierade. Man kan se konsekvenerna av detta även i slaget vid Stalingrad.